Skip to main content
Advanced Search
Search Terms
Content Type

Exact Matches
Tag Searches
Date Options
Updated after
Updated before
Created after
Created before

Search Results

40 total results found

ERP systems

Имоти

DS Immo - за собственици Изглед на обитателите / живущите

В меню "Имоти" виждате имота, към който сте вписани в домовата книга на етажната собственост.  Чрез бутона Покажи влизате в самия имот, където можете да видите видовете такси, задълженията си и направените вноски до момента.   

Неплатени

DS Immo - Property Management System Задължения

В меню "Задължения" виждаме всички генерирани задължения до момента и отделно неплатените задъжления. Вижда се имота, за който се отнасят задълженията, общата сума на задължението и дали е платено или не.  Чрез синия бутон потвърждаваме, когато задължениет...

Създаване на системни съобщения

DS Immo - Property Management System Системни съобщения

От менюто вляво изберете Системни съобщения. Виждате всички създадени до момента съобщения. Има няколко опции за добавяне на ново системно съобщение в зависимост от получателя - дали касае целия комплекс, само сграда в комплекса, отделен вход или даден имот. С...

Детайли за комплекс

DS Immo - Property Management System Комплекси

Всеки нов комплекс не съдържа никакви имоти при създаването си в системата. Всеки имот в йерархията по-надолу трябва да се добави по следния начин: От меню "Комплекси" натиснете иконката до дадения комплекс. Ще видите всички имоти в него /ако има такива/. Визу...

Добавяне на комплекс

DS Immo - Property Management System Комплекси

От менюто вляво изберете Комплекси. От синия бутон влизате в нов прозорец за добавяне на нов комплекс.  За да се появи новия Комплекс в менюто с "Комплекси" потребител с Администраторски права трябва да го причисли към вашия акаунт като домоуправител. След...

Обитатели

DS Immo - Property Management System Потребители

От менюто вляво изберете "Потребители" > "Обитатели". Ще видите подробна таблица с всички въведени до момента обитатели на етажната собственост /ако има такива/.  За да добавите нов обитател, натиснете синия бутон +Нов запис. Ще видите следните полета за по...

Собственици

DS Immo - Property Management System Потребители

От менюто вляво изберете "Потребители" > "Собственици". Ще видите подробна таблица с всички въведени до момента собственици в комплекса /ако има такива/.  За да добавите нов собственик, натиснете един от сините бутони за физическо или юридическо лице . При ...

Мобилна версия на приложението

DS Immo - за собственици

Системата DS Immo е уеб базирано приложение, което означава, че работи чрез достъп до интернет през браузъра на устройството ви.  Това означава, че на мобилно устройство можете да изнесете иконка за бърз достъп до DS Immo на екрана на телефона си.  Ето как с...

Генерирани документи

DS Travel-ERP-B2B

След като сте направили резервация, автоматично се генерират договор и проформа фактура за плащане.  Детайли по резервацията, както и генерираните документи към нея, можете да видите в раздел Резервации от менюто вляво.  През бутона пред всяка резервация м...

Създаване на резервация

DS Travel-ERP-B2B

След като влезете в системата чрез създадения ви профил на агент, от менюто вляво избирате Програми.  Тук ще видите всички налични програми на Сити тур. От филтъра можете да изберете за кой период да ви се покажат програмите или за коя държава. Можете да филт...

Добавяне на агенти (създаване на агентски профили)

DS Travel-ERP-B2B

След като се въвели всички обекти/офиси на Агенцията ви, можете да добавите служители от всеки обект. Това става през менюто вляво Агенти.  През бутона можете да добавите нов служител към даден обект.  Нивата на достъп за служителите са: Ръководител офис ...

Добавяне на обекти / офиси

DS Travel-ERP-B2B

След успешна и одобрена регистрация ще получите имейл, че вече можете да влезете в системата.  От менюто вляво отидете на Агенции Обекти. Виждате списък с всички обекти на агенцията ви. Там  първоначално присъства само главния офис, който сте въвели при реги...

Първоначална регистрация

DS Travel-ERP-B2B

Първоначалната регистрация се прави от собственика на агенцията или негов представител, но от негово име. Това става през този линк: https://b2b.devscale.bg/agent/login като натиснете върху надписа "Създай акаунт на агенция"  Отваря се нов прозорец с полет...

Сигнали

DS Immo - за собственици Изглед на обитателите / живущите

В меню "Сигнали" се виждат всички изпратени сигнали, касаещи вашия имот, вход или сграда.  Чрез бутона  влизате в сигнала, виждате цялата информация и можете да отговорите на сигнала.  Чрез бутоните можете да подадете вие сигнал до домоуправителя на етажна...

Табло на обитател

DS Immo - за собственици Изглед на обитателите / живущите

Вляво в менюто натиснете Табло и ще видите синтезирана най-важната информация за вас - последните системни съобщения от Домоуправителя, информация за имотите ви и документите, свързани с поддръжката на сградата. От зелените бутони можете да изпращате сигна...

DS Immo - за собственици

Сигнали

DS Immo - за собственици

В меню "Сигнали" се виждат всички изпратени сигнали, касаещи вашия имот, вход или сграда.  Чрез бутона влизате в сигнала, виждате цялата информация и можете да отговорите на сигнала.  Чрез бутона можете да подадете вие сигнал до домоуправителя на етажна...

Задължения

DS Immo - за собственици

В меню "Задължения" се виждат всички задължения за вашите имоти. Можете да ги филтрирате по статус на плащане - дали са платени или не са платени.   

Имоти

DS Immo - за собственици

В меню "Имоти" виждате таблица с всички имоти, които имате вписани на ваше име в системата.   

Табло

DS Immo - за собственици

Вляво в менюто натиснете Табло и ще видите синтезирана най-важната информация за вас - последните системни съобщения от Домоуправителя, информация за имотите ви и документите, свързани с поддръжката на сградата. Най-отдолу в Таблото винаги ще виждате своите за...

Справки

DS Immo - Property Management System

Документи

DS Immo - Property Management System

Счетоводство

DS Immo - Property Management System

Задължения

DS Immo - Property Management System

Системни съобщения

DS Immo - Property Management System

Комплекси

DS Immo - Property Management System

Потребители

DS Immo - Property Management System

Собственици и обитатели на етажната собственост

Изглед на обитателите / живущите

DS Immo - за собственици

DS Immo - Property Management System

DS Travel-ERP-B2B

Всички

DS Immo - Property Management System Задължения

В меню "Задължения" > "Всички" виждате всички платени и неплатени задължения.  През това меню също можете да генерирате документи (фактура или квитанция) през синия бутон. За платените задължения се вижда метода на плащане - кеш или по банков път - и датата ...