Skip to main content
Advanced Search
Search Terms
Content Type

Exact Matches
Tag Searches
Date Options
Updated after
Updated before
Created after
Created before

Search Results

15 total results found

DS Immo - за собственици

DS Travel-ERP-B2B

Изглед на обитателите / живущите

DS Immo - за собственици

Табло

DS Immo - за собственици

Вляво в менюто натиснете Табло и ще видите синтезирана най-важната информация за вас - последните системни съобщения от Домоуправителя, информация за имотите ви и документите, свързани с поддръжката на сградата. Най-отдолу в Таблото винаги ще виждате своите за...

Имоти

DS Immo - за собственици

В меню "Имоти" виждате таблица с всички имоти, които имате вписани на ваше име в системата.   

Задължения

DS Immo - за собственици

В меню "Задължения" се виждат всички задължения за вашите имоти. Можете да ги филтрирате по статус на плащане - дали са платени или не са платени.   

Сигнали

DS Immo - за собственици

В меню "Сигнали" се виждат всички изпратени сигнали, касаещи вашия имот, вход или сграда.  Чрез бутона влизате в сигнала, виждате цялата информация и можете да отговорите на сигнала.  Чрез бутона можете да подадете вие сигнал до домоуправителя на етажна...

Табло на обитател

DS Immo - за собственици Изглед на обитателите / живущите

Вляво в менюто натиснете Табло и ще видите синтезирана най-важната информация за вас - последните системни съобщения от Домоуправителя, информация за имотите ви и документите, свързани с поддръжката на сградата. От зелените бутони можете да изпращате сигна...

Имоти

DS Immo - за собственици Изглед на обитателите / живущите

В меню "Имоти" виждате имота, към който сте вписани в домовата книга на етажната собственост.  Чрез бутона Покажи влизате в самия имот, където можете да видите видовете такси, задълженията си и направените вноски до момента.   

Сигнали

DS Immo - за собственици Изглед на обитателите / живущите

В меню "Сигнали" се виждат всички изпратени сигнали, касаещи вашия имот, вход или сграда.  Чрез бутона  влизате в сигнала, виждате цялата информация и можете да отговорите на сигнала.  Чрез бутоните можете да подадете вие сигнал до домоуправителя на етажна...

Първоначална регистрация

DS Travel-ERP-B2B

Първоначалната регистрация се прави от собственика на агенцията или негов представител, но от негово име. Това става през този линк: https://b2b.devscale.bg/agent/login като натиснете върху надписа "Създай акаунт на агенция"  Отваря се нов прозорец с полет...

Добавяне на обекти / офиси

DS Travel-ERP-B2B

След успешна и одобрена регистрация ще получите имейл, че вече можете да влезете в системата.  От менюто вляво отидете на Агенции Обекти. Виждате списък с всички обекти на агенцията ви. Там  първоначално присъства само главния офис, който сте въвели при реги...

Добавяне на агенти (създаване на агентски профили)

DS Travel-ERP-B2B

След като се въвели всички обекти/офиси на Агенцията ви, можете да добавите служители от всеки обект. Това става през менюто вляво Агенти.  През бутона можете да добавите нов служител към даден обект.  Нивата на достъп за служителите са: Ръководител офис ...

Създаване на резервация

DS Travel-ERP-B2B

След като влезете в системата чрез създадения ви профил на агент, от менюто вляво избирате Програми.  Тук ще видите всички налични програми на Сити тур. От филтъра можете да изберете за кой период да ви се покажат програмите или за коя държава. Можете да филт...

Генерирани документи

DS Travel-ERP-B2B

След като сте направили резервация, автоматично се генерират договор и проформа фактура за плащане.  Детайли по резервацията, както и генерираните документи към нея, можете да видите в раздел Резервации от менюто вляво.  През бутона пред всяка резервация м...