Skip to main content

Генерирани документи

След като сте направили резервация, автоматично се генерират договор и проформа фактура за плащане. 
Детайли по резервацията, както и генерираните документи към нея, можете да видите в раздел Резервации от менюто вляво. 

image-1686744596412.png

През бутона image-1686739681688.pngпред всяка резервация можете да видите детайли по нея и всички издадени документи към нея. 

image-1686744647779.png

Тук отново може да промените типа на сделката и това ще се отрази в генерираната проформа. 

image-1686744697965.png

Можете да прегледате договора от иконката пред него image-1686741533455.png От тук можете директно да го принтирате или запазите като pdf. файл, ако всички данни са попълнени коректно. 
Ако има нужда да промените данни на пътуващи, може да го направите по-горе в детайли за резервацията и след натискане на бутона image-1686740599702.png данните в договора ще се актуализират. Същото важи и за промяна в депозита - актуализира се и в договора и в проформата.