Skip to main content

Добавяне на агенти (създаване на агентски профили)

След като се въвели всички обекти/офиси на Агенцията ви, можете да добавите служители от всеки обект. Това става през менюто вляво Агенти

image-1686127631501.jpg

През бутона image-1686127670764.pngможете да добавите нов служител към даден обект. 
Нивата на достъп за служителите са:
Ръководител офис - вижда и управлява резервациите и служителите в поверения му обект;
и 
Агент - вижда и управлява резервациите, направени само от него самия; 
При добавяне на нов потребител трябва да въведете имена, имейл, парола за достъп до системата, да изберете в кой обект работи агента и каква е неговата функция - ръководител или агент. 
Не забравяйте да включите бутона Активен image-1686128130294.png за да активирате профила на служителя. Натиснете бутона Запази, за да запазите промените. 

image-1686128305264.jpg