Skip to main content

DS Immo - за собственици

Мобилна версия на приложението

Системата DS Immo е уеб базирано приложение, което означава, че работи чрез достъп до интернет пр...

Табло

Вляво в менюто натиснете Табло и ще видите синтезирана най-важната информация за вас - последните...

Имоти

В меню "Имоти" виждате таблица с всички имоти, които имате вписани на ваше име в системата.   

Задължения

В меню "Задължения" се виждат всички задължения за вашите имоти. Можете да ги филтрирате по стату...

Сигнали

В меню "Сигнали" се виждат всички изпратени сигнали, касаещи вашия имот, вход или сграда.  Чре...

Изглед на обитателите / живущите