Skip to main content

Сигнали

В меню "Сигнали" се виждат всички изпратени сигнали, касаещи вашия имот, вход или сграда. 

signali-menu-obitateli.png

Чрез бутона бутон-виж-сигнал.JPG влизате в сигнала, виждате цялата информация и можете да отговорите на сигнала. 

Чрез бутоните бутон-добави сигнал.JPGможете да подадете вие сигнал до домоуправителя на етажната собственост и обитателите в нея. 

signal-obitatel.png