Skip to main content

Сигнали

В меню "Сигнали" се виждат всички изпратени сигнали, касаещи вашия имот, вход или сграда. 

сигнали-собственици.png

Чрез бутона бутон-виж-сигнал.JPG влизате в сигнала, виждате цялата информация и можете да отговорите на сигнала. 

сигнали-отговор.JPG

Чрез бутона бутон-нов-сигнал.JPGможете да подадете вие сигнал до домоуправителя на етажната собственост. 

сигнали-нов сигнал.png