Skip to main content

Задължения

В меню "Задължения" се виждат всички задължения за вашите имоти. Можете да ги филтрирате по статус на плащане - дали са платени или не са платени. 

задължения-собственици.png