DS Immo - за собственици

Табло

Вляво в менюто натиснете Табло и ще видите синтезирана най-важната информация за вас - последните системни съобщения от Домоуправителя, информация за имотите ви и документите, свързани с поддръжката на сградата. Най-отдолу в Таблото винаги ще виждате своите задължения, разбити по имоти. 

Табло-собственик-инфо.JPG 

Имоти

В меню "Имоти" виждате таблица с всички имоти, които имате вписани на ваше име в системата. 

имоти-собственици.png

 

Задължения

В меню "Задължения" се виждат всички задължения за вашите имоти. Можете да ги филтрирате по статус на плащане - дали са платени или не са платени. 

задължения-собственици.png

 

Сигнали

В меню "Сигнали" се виждат всички изпратени сигнали, касаещи вашия имот, вход или сграда. 

сигнали-собственици.png

Чрез бутона бутон-виж-сигнал.JPG влизате в сигнала, виждате цялата информация и можете да отговорите на сигнала.