Задължения

В меню "Задължения" се виждат всички задължения за вашите имоти. Можете да ги филтрирате по статус на плащане - дали са платени или не са платени. 

задължения-собственици.png

 


Revision #2
Created 9 May 2022 13:47:44 by DevScale Docs
Updated 10 May 2022 06:41:12 by DevScale Docs