Сигнали

В меню "Сигнали" се виждат всички изпратени сигнали, касаещи вашия имот, вход или сграда. 

signali-menu-obitateli.png

Чрез бутона бутон-виж-сигнал.JPG влизате в сигнала, виждате цялата информация и можете да отговорите на сигнала. 

Чрез бутоните бутон-добави сигнал.JPGможете да подадете вие сигнал до домоуправителя на етажната собственост и обитателите в нея. 

signal-obitatel.png 


Revision #1
Created 17 May 2022 08:41:44 by DevScale Docs
Updated 6 November 2023 09:15:53 by DevScale Docs