Skip to main content
Advanced Search
Search Terms
Content Type

Exact Matches
Tag Searches
Date Options
Updated after
Updated before
Created after
Created before

Search Results

7 total results found

Табло

DS Immo - за собственици

Вляво в менюто натиснете Табло и ще видите синтезирана най-важната информация за вас - последните системни съобщения от Домоуправителя, информация за имотите ви и документите, свързани с поддръжката на сградата. Най-отдолу в Таблото винаги ще виждате своите за...

Имоти

DS Immo - за собственици

В меню "Имоти" виждате таблица с всички имоти, които имате вписани на ваше име в системата.   

Задължения

DS Immo - за собственици

В меню "Задължения" се виждат всички задължения за вашите имоти. Можете да ги филтрирате по статус на плащане - дали са платени или не са платени.   

Сигнали

DS Immo - за собственици

В меню "Сигнали" се виждат всички изпратени сигнали, касаещи вашия имот, вход или сграда.  Чрез бутона влизате в сигнала, виждате цялата информация и можете да отговорите на сигнала.  Чрез бутона можете да подадете вие сигнал до домоуправителя на етажна...

Табло на обитател

DS Immo - за собственици Изглед на обитателите / живущите

Вляво в менюто натиснете Табло и ще видите синтезирана най-важната информация за вас - последните системни съобщения от Домоуправителя, информация за имотите ви и документите, свързани с поддръжката на сградата. От зелените бутони можете да изпращате сигна...

Имоти

DS Immo - за собственици Изглед на обитателите / живущите

В меню "Имоти" виждате имота, към който сте вписани в домовата книга на етажната собственост.  Чрез бутона Покажи влизате в самия имот, където можете да видите видовете такси, задълженията си и направените вноски до момента.   

Сигнали

DS Immo - за собственици Изглед на обитателите / живущите

В меню "Сигнали" се виждат всички изпратени сигнали, касаещи вашия имот, вход или сграда.  Чрез бутона  влизате в сигнала, виждате цялата информация и можете да отговорите на сигнала.  Чрез бутоните можете да подадете вие сигнал до домоуправителя на етажна...