Skip to main content

Recently Updated Pages

Собственици

От менюто вляво изберете "Потребители" > "Собственици". Ще видите подробна таблица с всички въвед...

Детайли за комплекс

Всеки нов комплекс не съдържа никакви имоти при създаването си в системата. Всеки имот в йерархия...

Мобилна версия на приложението

Системата DS Immo е уеб базирано приложение, което означава, че работи чрез достъп до интернет пр...

Добавяне на комплекс

От менюто вляво изберете Комплекси. От синия бутон влизате в нов прозорец за добавяне на нов ком...

Всички

В меню "Задължения" > "Всички" виждате всички платени и неплатени задължения.  През това меню с...

Обитатели

От менюто вляво изберете "Потребители" > "Обитатели". Ще видите подробна таблица с всички въведен...

Създаване на системни съобщения

От менюто вляво изберете Системни съобщения. Виждате всички създадени до момента съобщения. Има н...

Данни

В менюто "Счетоводство" > "Данни" домоуправителя ще може да въвежда данни за фактури към трети ли...

Неплатени

В меню "Задължения" виждаме всички генерирани задължения до момента и отделно неплатените задъжле...

Фактури

  В меню "Счетоводство" > "Фактури" се намират всички генерирани фактури в низходящ ред по номер...

Квитанции

В менюто "Счетоводство" > "Квитанции" се виждат всички издадени квитанции към направените плащани...

Имоти

В меню "Справки" > "Имоти" можете да извлечете справка за всички имоти от базата данни в момента ...

Документи

Всеки управител на етажна собственост може да качва документи в системата от менюто "Документи" ч...

Задължения

От меню "Справки" > "Задължения" можете да генерирате различни справки по зададен филтър.  Напр...

Банкови сметки

За да добавите нова фирмена сметка в банковия модул на DS Immo, трябва да направите заявка към Де...

Мобилна версия на приложението

Системата DS Immo е уеб базирано приложение, което означава, че работи чрез достъп до интернет пр...

Табло

Вляво в менюто натиснете Табло и ще видите синтезирана най-важната информация за вас - последните...

Имоти

В меню "Имоти" виждате таблица с всички имоти, които имате вписани на ваше име в системата.   

Задължения

В меню "Задължения" се виждат всички задължения за вашите имоти. Можете да ги филтрирате по стату...

Сигнали

В меню "Сигнали" се виждат всички изпратени сигнали, касаещи вашия имот, вход или сграда.  Чре...