Skip to main content

Recently Updated Pages

Първоначална регистрация

Първоначалната регистрация се прави от собственика на агенцията или негов представител, но от нег...

Генерирани документи

След като сте направили резервация, автоматично се генерират договор и проформа фактура за плащан...

Създаване на резервация

След като влезете в системата чрез създадения ви профил на агент, от менюто вляво избирате Програ...

Добавяне на агенти (създаване на агентски профили)

След като се въвели всички обекти/офиси на Агенцията ви, можете да добавите служители от всеки об...

Добавяне на обекти / офиси

След успешна и одобрена регистрация ще получите имейл, че вече можете да влезете в системата.  О...

Табло

Вляво в менюто натиснете Табло и ще видите синтезирана най-важната информация за вас - последните...

Табло на обитател

Вляво в менюто натиснете Табло и ще видите синтезирана най-важната информация за вас - последните...

Сигнали

В меню "Сигнали" се виждат всички изпратени сигнали, касаещи вашия имот, вход или сграда.  Чре...

Имоти

В меню "Имоти" виждате имота, към който сте вписани в домовата книга на етажната собственост.  ...

Сигнали

В меню "Сигнали" се виждат всички изпратени сигнали, касаещи вашия имот, вход или сграда.  Чре...

Задължения

В меню "Задължения" се виждат всички задължения за вашите имоти. Можете да ги филтрирате по стату...

Имоти

В меню "Имоти" виждате таблица с всички имоти, които имате вписани на ваше име в системата.